Cvacho Martin

Picture of Cvacho Martin
Country:Slovakia
City/town:Žilina
Courses:MATEMATIKA IV.B, Informatika pre III.B, Informatika pre 2. ročník - Pascal, Informatika pre 1. ročník, Biológia 1, Umenie a kultúra, Chémia pre maturantov, Chémia Ádámová
Last access:Sunday, 1 September 2019, 02:03 PM  (22 days 3 hours)