Kapustová Linda

Picture of Kapustová Linda
Country:Slovakia
City/town:Žilina
Courses:Matematika 1, Matematika pre druhákov, Matematika pre prvákov, Informatika všeobecne, Informatika pre 2. ročník - Pascal, Informatika pre 1. ročník, Seminár z fyziky (2 h), slovenský jazyk
Last access:Saturday, 2 November 2019, 06:14 PM  (109 days 19 hours)