Chupeková Ľubomíra

Picture of Chupeková Ľubomíra
Country:Slovakia
City/town:Žilina
Courses:Matematika pre tretiakov, Matematika pre prvákov, Informatika pre 2. ročník - Pascal, Informatika pre 1. ročník, Fyzika III
Last access:Monday, 17 February 2020, 03:50 PM  (2 days 21 hours)