Chupeková Ľubomíra

Picture of Chupeková Ľubomíra
Country:Slovakia
City/town:Žilina
Courses:Matematika pre prvákov, Informatika pre 2. ročník - Pascal, Informatika pre 1. ročník, Fyzika III
Last access:Wednesday, 9 October 2019, 04:46 PM  (6 days 8 hours)