• Kurz vysvetlí zásady spisovnej slovenčiny podstatných mien pre 1. ročník.