Course categories

Matematika 
 Plný názov kurzu 101Summary
 Matematika I.E
 Matematika 1ASummary
 Matematika 1. ročníkSummary
 Matematika 1Summary

S.Ftorková 
 MATEMATIKA I.B
 MATEMATIKA II.B
 MATEMATIKA III.B
 MATEMATIKA IV.B
 Seminár z matematiky
 MATEMATICKÝ KRÚŽOK
 Základy matematickej analýzy

Knutelská 
 Matematika 4
 Matematika 3
 Matematika 2
 Matematika 1

Ľ.Konrád 

Adamová Ivana 
 MATEMATIKA I.B

Sadloňová, Pekárová 
 Matematika pre tretiakovThis course allows guest users to enterThis course requires an enrolment key
 Matematika pre druhákovThis course requires an enrolment keySummary
 Matematika pre prvákovThis course requires an enrolment keySummary
Informatika 
 MATURITASummary
 Informatika všeobecneSummary

Martinčeková 
 I.A
 I.B
 I.C
 I.D
 II.A
 II.B
 II.C
 II.D
 II.E
 III.B
 Štvrtý ročník
 Informatika testySummary

Saková 

Pekárová 
 Informatika pre 2. ročník
 Programovanie (Si .PAS?)This course allows guest users to enterThis course requires an enrolment key
 Informatika pre III.BThis course requires an enrolment key
 Informatika pre 2. ročník - PascalThis course allows guest users to enterThis course requires an enrolment keySummary
 Informatika pre 1. ročníkThis course allows guest users to enterThis course requires an enrolment keySummary
Fyzika 
 Fyzika IThis course requires an enrolment keySummary
 Fyzika IIThis course requires an enrolment keySummary
 Fyzika IIIThis course requires an enrolment keySummary
 Fyzika IV (4h)This course requires an enrolment keySummary
 Seminár z fyziky (2 h)This course requires an enrolment keySummary
 Fyzika pre 1.ročníkThis course requires an enrolment keySummary
Deskriptívna geometria 
Biológia 
 Telesná a športová výchova IV. ročníkThis course requires an enrolment key
 Telesná a športová výchova III. ročníkThis course requires an enrolment key
 Telesná a športová výchova II. ročníkThis course requires an enrolment key
 Telesná a športová výchova I. ročníkThis course requires an enrolment keySummary
 Biológia 4
 Biológia 3
 Biológia 1
 Biológia 2
 Seminár z biológieThis course requires an enrolment keySummary
 TRIEDNE INFORMÁCIE I.B
 BIOLÓGIA II. ROČNÍK
 BIOLÓGIA I.D
 SEMINÁR Z BIOLÓGIE IV. ROČNÍKSummary
 biológia 3. ročníkSummary
 BIOLÓGIA IV. ROČNÍKSummary
 biológia 2. ročníkSummary
Umenie a kultúra 
 Umenie a kultúraSummary
 Historia ZilinyThis course allows guest users to enterThis course requires an enrolment keySummary
Slovenský jazyk 
 slovenský jazykSummary
Dejepis 
 Dejepis pre tretí ročníkSummary
 Soňa - dejepisSummary
 Dejepis 1Summary
Chémia 
 Chémia pre maturantovSummary
 Chémia ÁdámováSummary
 Chémia 1Summary
Anglický jazyk 
 Konverzácia v anglickom jazykuThis course allows guest users to enterThis course requires an enrolment keySummary